Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

AT Consultation AB

BOKFÖRING

Löpande redovisning

Löneadministration

Kundreskontra

Leverantörsreskontra

Fakturapåminnelser

Fakturering

Ansökningar Kronofogden


DEKLARATION

Skattedeklarationer

Inkomstdeklaration bolag

Rapportering skatteverket


BOKSLUT

Årsredovisning

Årsavkastning

Bokslutstransaktioner

Periodiseringar

Avskrivningar

Bokslutsdispositioner


RÅDGIVNING

Ekonomisk rådgivning

Effektivisering

Start av bolag

Ekonomisk styrning


PRIVAT DEKLARATION

Försäljning av aktier/fonder

Husförsäljning

Bostadsrättsförsäljning

K10-deklarationer

MARKNADSFÖRING

Hemsida

Logotyper

Marknadsföring

Priser


Löpande bokföring 500 kr/tim

Årsavslut & rådgivning 650 kr/tim

Alla priser är ex moms